Corners

Fabriquem el mobiliari i l’instal·lem en els horaris i en les condicions exigides per cada Centre Comercial.

Un món a part en la instal·lació comercial, el concepte de Corner i Shop in Shop constitueixen dos punts forts en el dia a dia d’CAAD. Adeqüem el disseny del mobiliari a la imatge corporativa de la firma.

Realitzem el site survey per consensuar mesures i posició amb el Centre Comercial o ECI. Presentem un projecte seguint les directrius de la firma i amoldándolo a les exigències del Centre. Tramitem la seva aprovació directament amb el Centre Comercial o ECI.

Compartir: